РОЛЬ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ
ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ — ПРІОРИТЕТНОГО АСПЕКТУ
РОБОТИ З БАТЬКАМ

Методологічним підґрунтям цієї діяльності є право кожної дитини на таких батьків, які здатні забезпечити їй можливість всебічного розвитку і сімейного добробуту.

Формування педагогічної культури батьків є частиною соціальної політики сучасного українського суспільства, оскільки послаблення інституту сім'ї — серйозна проблема соціальної політики держави.

Важливе завдання освітнього закладу, вчителя, батьківських зборів—допомога батькам у виконанні ними функції вихователів. Під цими фун­кціями розуміється не лише створення гармонічних взаємин між батьками та дітьми, але й їх передумов: певного способу життя і доброзичливих взаємних стосунків усіх членів родини.

Отже, формування педагогічної культури сучасної сім'ї — це процес виховання і перевиховання дорослих: батьків, інших членів родини, на­віть опосередковано дітей, який може бути корисним і необхідним на­віть тим батькам, які, виховуючи дітей, не відчувають певних проблем. Піднімати та обговорювати зазначені проблеми потрібно насамперед на батьківських зборах. Формування педагогічної культури батьків у сучасному закладі ос­віти можна здійснювати як через різноманітні заходи на батьківських зборах (лекції, обмін досвідом родинного виховання, диспути, дискусії, консультації і т.д.), так і через університети педагогічних знань, лекторії для батьків, позакласний педагогічний всеобуч, консультативні пункти тощо.

Та все ж найбільш доцільною формою педагогічного всеобучу батьків вважається покласна, за допомогою якої вчитель відходить від традиційного монологу, поєднує індивідуальну роботу з групами батьків (малі батьківські збори, консультації), педагогічне спілкування з окремими членами родини, широко залучає психолого-педагогічне консультування членів родини з питань навчання і виховання дітей, тестування та ан­кетування батьків і дітей, тренінги, практикуми, рольові та ділові ігри і т.д., що спрямовані на встановлення в сім'ях міцних морально-етичних зв'язків між дорослими і дітьми, атмосфери взаєморозуміння, співробіт­ництва, емоційної співпричетності один до одного.

Серед розмаїття форм педагогічного всеобучу батьків, які можна за­пропонувати на батьківських зборах, можуть бути такі: лекції, конференції (з обміну досвідом родинного виховання, обговорення педагогічної літератури, педагогічної преси з питань сімейного виховання), диспути, дискусії, «круглі столи», цікаві заходи, що складаються із запитань і від­повідей, взаємних претензій, кіно добірки, інформаційні стенди.

Для індивідуальної та групової роботи у нагоді стануть консультації з проблем родинно-сімейного виховання, бесіди, відвідування сімей, листування, індивідуальні дні зустрічей із батьками, педагогічні доручення батькам.

Як диференційовані форми роботи корисними є вечори сімейних традицій, виставки різноманітної тематики, демонстрації результатів декоративно-прикладної творчості, колекцій, випуски тематичних газет, конкурси, зустрічі, дискусійні клуби, відкриті уроки, проблемні мости тощо. Пропоновані форми роботи з батьками не є обов'язковими. Творчо працюючі школи і вчителі обов'язково пропонують власні цікаві і нестан­дартні форми, залежно від характеру батьківської аудиторії

Кiлькiсть переглядiв: 2250

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.